230 2020 JM2 Coruña Cor Dixital SLL - 20 08 18 Auto Aprobando PLm